Trường mầm non Gia Thượng mừng xuân Quý Mão 2023

Hiệu Trưởng

Vũ Hương Trà
Vũ Hương Trà

Ngày sinh: 20/9/1982

Dân tộc: Kinh

Trình độ :Thạc sĩ

Điện thoại cơ quan: 02466527555

Phó hiệu trưởng

Nguyễn Thị Thu Huyền
Nguyễn Thị Thu Huyền

Ngày sinh: 5/10/1982

Dân tộc: Kinh

Trình độ :Đại học

Điện thoại cơ quan: 02466527555

Nguyễn Thị Ngọc Luyến
Nguyễn Thị Ngọc Luyến

Ngày sinh: 9/8/1987

Dân tộc: Kinh

Trình độ :Đại học

Điện thoại cơ quan: 02466527555

Chủ quản: ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN LONG BIÊN

Địa chỉ: Khu đô thị Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội

Điện thoại: (024)8724033, Fax: 38724618

Email:ubnd_longbien@hanoi.gov.vn

 

TRƯỜNG MẦM NON GIA THƯỢNG

Địa chỉ: Tổ 18, Phường Ngọc Thụy, Quận Long Biên, TP. Hà Nội

Chịu trách nhiệm nội dung: Phó hiệu Trưởng - Nguyễn Thị Ngọc Luyến

Liên hệ: SĐT 0246.6527555- Email: mngiathuong@longbien.edu.vn